T: +46 8 508 938 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

onsdag, 21 december 2016 09:47

Inbjudan utbildning i leksakers säkerhet

Tid:               15 februari 2017, 9.45-17.00
Plats:             Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Nu är det dags för ytterligare en utbildning i leksakers säkerhet, denna gång i Stockholm. Seminariet hålls på svenska. I utbildningen medverkar Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Lek- och Babybranschen. Det finns utrymme för diskussion och frågor. Utbildningen kommer ha samma innehåll och upplägg som den som Lek- och Babybranschen anordnande under 2016.
 
UR INNEHÅLLET
 
Gästföreläsning
Inblick i hur företaget arbetar praktiskt gällande bl.a. hantering av återkallelser, kvalitets- och säkerhetskontroller.
 
SVHC-ämnen: informationsplikt
Informationsplikt enligt REACH artikel 33 (om produkter som innehåller mer än 0,1 % av ett SVHC ämne i någon komponent). Kravet gäller både information till professionella kunder men även till konsumenter som ställer frågor i butiken.
 
Vem ansvarar för leksakers säkerhet?
Alla som ingår i leveranskedjan har någon form av ansvar för leksakernas säkerhet.
Vi går igenom vilket ansvar du har beroende på om du är tillverkare, importör eller distributör (återförsäljare).
 
Vilken information ska en EG-försäkran om överensstämmelse innehålla och hur ska den vara utformad?
Det ska finnas en EG-försäkran om överensstämmelse för varje leksak för att den ska få säljas. Tillverkare ska inneha den, importören ska ha en kopia och distributörer (återförsäljare) ska på begäran kunna se till att myndigheter får en kopia.
 
Vi går igenom hur en EG-försäkran ska vara utformad, vem som får signera den och vad som ska vara utfört innan en EG-försäkran om överensstämmelse får upprättas.
 
Vilken märkning ska leksaken vara försedd med?
Alla som säljer leksaker (tillverkare, importörer och distributörer (återförsäljare)) har ett ansvar för att leksakerna är korrekt märkta.  Vi går igenom krav på märkning som finns i lagstiftning och standarder.
 
Vad ska den tekniska dokumentationen innehålla och vem ska inneha den?
Innan en leksak släpps ut på marknaden ska den tekniska dokumentationen vara upprättad. Vi går igenom vem som får upprätta den och vad man som importör eller distributör (återförsäljare) bör tänka på.
 
Kemikaliekrav för leksaker och exempel på vanliga brister
Vi berättar om kemikaliekrav på leksaker och ger tips om vad man bör tänka på och ger erfarenheter från tillsynen. Vi går igenom vilka ändringar som är på gång inom kemikalieområdet.
 
Kemikaliesäkerhetsbedömning
Vad är en kemikaliesäkerhetsbedömning och vad kan den innehålla?
 
Standarder
Vilka standarder gäller för leksaker och vilken betydelse har de? Vilka ändringar är på gång?
 
Praktisk övning
Deltagarna får ett urval leksaker att granska för att upptäcka eventuella brister. Avslutas med en gemensam genomgång.
 
Pris:
Icke medlemmar: 2 190 kr/person.
Medlemmar i Lek- och Babybranschen 1 590 kr/person.
Priset är inkl. lunch och fika samt exkl. moms.
 
Anmäl dig senast 2017-01-25 till jennifer@lekobaby.se. Meddela även eventuella allergier eller specialkost. Det finns begränsat antal platser så var ute i god tid! Anmälan är bindande, det går dock att överlåta anmälan till en annan person. 
 
Välkomna!
Lek och Babybranschen, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen