T: +46 70 590 76 97

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

onsdag, 25 januari 2017 12:10

Lekia till Norge

Den svenska leksakskedjan Lekia går nu in på den norska marknaden. I ett första steg profileras 14 norska butiker under januari-februari. Samtliga är väletablerade i leksaksbranschen sedan lång tid tillbaks och var tidigare medlemmar i Kozmos (Brio) eller Ringo.

Lekia är Nordens största handlarägda leksakskedja och befinner sig i en snabb expansion. Sedan starten för sju år sedan med 36 butiker har man idag vuxit till 110 profilerade butiker i Sverige plus ett 30-tal butiker anslutna på inköpsbasis. Målsättningen i Norge är att på några år nå 50 butiker och finnas etablerade på större handelsområden. 

En av de nya Lekia-handlarna i Norge är Tore Lilleland som äger och driver sju leksaksbutiker.

 - Vi känner att Lekia har en affärsmodell som passar oss som fristående och självägande handlare. Vi ser också stora fördelar i att få del av de synergier som finns inom kedjan och att uppträda under ett gemensamt varumärke tillsammans med de svenska butikerna, säger Tore Lilleland som också ser behovet av en omstrukturering av den norska leksaksmarknaden. 

- Den norska leksaksmarknaden är överetablerad med för många butiker. Tillsammans med Lekia kan vi arbeta mer storskaligt och kostnadseffektivt, vilket gynnar såväl konsumenter och leverantörer”.

De norska Lekia-butikerna kommer att supportas och stödjas från huvudkontoret i Sverige när det gäller varuförsörjning, marknadsföring och IT. Lekia har ett eget centrallager i Malmö där man hanterar en betydande egen import av leksaker men också varor från Hasbro och Mattel. 

En liten driftsorganisation kommer byggas upp specifikt för de norska butikerna. En norsk landsansvarig är just nu under rekrytering och beräknas tillträda inom kort.

Thomas Axell är vd för Lekia AB sedan starten 2009 och ser med stor tillförsikt fram mot den norska satsningen.

- Den affärsmodell vi tillämpat inom Lekia har visat sig väldigt framgångsrik. Vi arbetar väldigt effektivt och fokuserat utifrån de behov som våra anslutna butiker har, säger Thomas Axell som tror att Lekia snabbt kan bli en stark aktör på den norska marknaden.

Lekia har i Sverige nyligen startat upp ett separat koncept för babyprodukter under varumärket Babya. Detta koncept tillsammans med en planerad satsning på näthandel kan på sikt bli aktuellt även för den norska marknaden.

- Konkurrensen på leksaksmarknaden hårdnar, inte minst genom den växande näthandeln och den tilltagande branschblandning vi ser, säger Magnus Berthling, styrelseordförande i Lekia sedan 2009.

- Samtidigt förändras barns lekvanor vilket gör att leksakshandeln behöver förnyas och se över sitt erbjudande och sina koncept. Det gäller hela Norden varför vi tror att en landsöverskridande kedja är det enda sättet att skapa resurser för utveckling och de många satsningar som behövs för att säkra den specialiserade leksakshandelns framtid.