T: +46 70 590 76 97

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

torsdag, 30 maj 2013 13:04

”Play Day” fokuserade på fördelarna med leken för Europas barn

Den 28 maj var Europaparlamentet värd för en debatt bland experter om hur man bäst kan ge barn möjlighet att leka och utvecklas. Den svenska branschorganisationen Leksaksbranschen deltog genom sitt medlemskap i Toy Industries of Europe (TIE).

- Att lekens betydelse lyfts fram på detta vis är glädjande. Forskning visar hur viktig leken är för barns utveckling och välbefinnande. Tyvärr också att den är hotad, säger Jennifer Rydén Englund på Leksaksbranschen.

Svenska EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt är initiativtagare och tillsammans med TIE hade hon samlat deltagare från olika institutioner för att diskutera och förbättra den allmänna förståelsen för betydelsen av kreativitet och lek i barns utveckling.

- Leken är mycket viktigt för att barn ska lära, kommunicera, umgås och utvecklas. Lärande och lek går hand i hand , säger hon.

Evenemanget inleddes av Fredrik Härén, ledande kreativitetsexpert och författare. Han presenterade sina tankar om hur lek och kreativitet gynnar samhället. Minskad lek kan få allvarliga konsekvenser för barns utveckling och därmed också för Europas framtid, betonade han.

- Att leka är att leva. Att ifrågasätta behovet av lek är att anta att vi föds helt kunniga om världen omkring oss. Att inte leka betyder att vi inte lever till vår fulla potential.

Deltagarna i evenemanget var överens om att leken måste tas på allvar, eftersom det är ett grundläggande behov för barnet och en viktig del av barnets välmående, utveckling och lärande.

Det rådde även enighet om att det finns en roll för Europa att se till så barnen får möjlighet att leka. I förslaget till åtgärder ingår att bland annat lansera en informell EU-plattform för att främja förståelse för vikten av lek och att uppmuntra medlemsstaterna att se till så att europeiska barn kan fortsätta att förverkliga sin fulla potential genom leken.

- Europeiska kommissionen tar leken på största allvar eftersom det är en rättighet för våra barn och ungdomar. Vi måste möjliggöra en lämplig lekmiljö för barn, särskilt i en tid av kris, sa Despina Spanou, chef för konsumentfrågor vid Europeiska kommissionens för hälsa och konsumentskydd.

Toy Industries of Europe (TIE) passade på att stödja eventet World Play Day i syfte att öka kunskapen om och få till en diskussion om värdet av lek för barnen och samhället som helhet. TIE och dess medlemmar framhåller vikten av barns lek under uppväxten.

- Leken gynnar samhället, vi har inte råd att bagatellisera det. Att investera i kvalitativ lek är en investering i Europas framtid, sa Catherine Van Reeth, generaldirektör TIE.

– Beslutsfattare, myndigheter, ideella föreningar, industrin, akademiker, skolor, det civila samhället, med flera måste samarbeta för att säkerställa att våra barn får fortsätta leka och utvecklas, avslutade Anna Maria Corazza Bildt.

Ett kort videoklipp om evenemanget finns på http://youtu.be/ILlrDSjluPo.

Ytterligare videoklipp och information kommer att publiceras på www.importanceofplay.eu inom kort.

Fakta

Toy Industri of Europe (TIE) är den Europeiska leksaksindustrins organisation i Bryssel. TIE och dess medlemmar stödjer alla insatser som främjar barns rätt till utvecklande lek.  http://www.tietoy.org/toys-and-play/

FN: s generalförsamling kommentar om barnens rätt att leka:
"Lek och rekreation är viktiga för barns hälsa och välbefinnande. Det främjar utvecklingen av kreativitet, fantasi, självförtroende och fysisk, social kognitiv och emotionell styrka och kompetens."

http://www2.ohchr.org/english/bodies / crc/docs/GC/CRC-C-GC-17_en.doc

Leken är hotad
Även om fördelarna med leken är allmänt kända, är barns lek hotad. Ökad urbanisering, stressiga familjeförhållanden och förändringar av utbildningssystemen är några viktiga faktorer som förhindrar Europas barns möjlighet till kvalitativ lek.
Dr David Whitebread, University of Cambridge, lekens betydelse: En rapport om värdet av barns lek med en rad politiska rekommendationer, april 2012: http://www.importanceofplay.eu/IMG/pdf/dr_david_whitebread_-_the_importance_of_play.pdf